کلنۍ ادایېنه یا قسط (په انگرېزي: Annuity) په مالي او تمویلي چارو کې د تائید شوې او یا منظور شوي معلوم مبلغ لپاره په مکرر او دوامداره ډول ( معمولا په کلني ډول ) د پیسو تادیه کولو ته کلنۍ پرداخت ویل کېږي.

سرچینېسمول

  • پوهنیار عبدالله عادل او امان الله ورین/ اقتصادی اصطلاحات.