کاشمر

کاشمر په 2016 کال کې د 102،282 کسانو ښار دی، چې په رضوي خراسان ولايت کې موقعیت لري.

کاشمر