ښامار (په انگرېزي: Dragon) يو افسانوي ژوی دی.

د ښامار پژۍ