بڼه

مېډياويکي منښتليک

نصب شوی ساوتری

Entry point URLs

نصب شوې پوښۍ

لگېدلي شاتاړي

Installed libraries

Installed server-side libraries

Installed client-side libraries

Parser extension tags

<categorytree>، <ce>، <charinsert>، <chem>، <gallery>، <graph>، <hiero>، <imagemap>، <indicator>، <inputbox>، <langconvert>، <mapframe>، <maplink>، <math>، <nowiki>، <phonos>، <poem>، <pre>، <ref>، <references>، <score>، <section>، <source>، <syntaxhighlight>، <templatedata>، <templatestyles> او <timeline>

Parser function hooks

{{anchorencode}}، {{BASEPAGENAME}}، {{BASEPAGENAMEE}}، {{bidi}}، {{canonicalurl}}، {{canonicalurle}}، {{CASCADINGSOURCES}}، {{#categorytree}}، {{#commaseparatedlist}}، {{#coordinates}}، {{DEFAULTSORT}}، {{DISPLAYTITLE}}، {{#expr}}، {{filepath}}، {{#FORMAL}}، {{#formatdate}}، {{formatnum}}، {{fullurl}}، {{fullurle}}، {{gender}}، {{#ifeq}}، {{#iferror}}، {{#ifexist}}، {{#ifexpr}}، {{int}}، {{#invoke}}، {{lc}}، {{lcfirst}}، {{localurl}}، {{localurle}}، {{#lst}}، {{#lsth}}، {{#lstx}}، {{#mentor}}، {{NAMESPACENUMBER}}، {{noexternallanglinks}}، {{ns}}، {{nse}}، {{NUMBERINGROUP}}، {{NUMBEROFACTIVEUSERS}}، {{NUMBEROFADMINS}}، {{NUMBEROFEDITS}}، {{padleft}}، {{padright}}، {{pageid}}، {{PAGESINCATEGORY}}، {{#property}}، {{PROTECTIONEXPIRY}}، {{#rel2abs}}، {{#related}}، {{REVISIONDAY}}، {{REVISIONDAY2}}، {{REVISIONID}}، {{REVISIONMONTH}}، {{REVISIONMONTH1}}، {{REVISIONTIMESTAMP}}، {{REVISIONUSER}}، {{REVISIONYEAR}}، {{ROOTPAGENAME}}، {{ROOTPAGENAMEE}}، {{#speciale}}، {{#statements}}، {{SUBJECTPAGENAME}}، {{SUBJECTPAGENAMEE}}، {{SUBPAGENAME}}، {{SUBPAGENAMEE}}، {{#switch}}، {{#tag}}، {{TALKPAGENAME}}، {{TALKPAGENAMEE}}، {{#target}}، {{#timel}}، {{#titleparts}}، {{uc}}، {{ucfirst}}، {{urlencode}}، {{#بابېل}}، {{جمع}}، {{د_نوم_تشيال_نښه}}، {{دخبرواترو_تشيال}}، {{دخبرواترو_تشيال_نښه}}، {{ددوتنوشمېر}}، {{دسکالوتشيال}}، {{دسکالوتشيال_نښه}}، {{دليکنوشمېر}}، {{دمخ_بشپړنوم}}، {{دمخ_بشپړنوم_نښه}}، {{دمخ_نوم}}، {{دمخ_نښه}}، {{دمخونوشمېر}}، {{دکارونکوشمېر}}، {{مخکچه}}، {{نوم_تشيال}}، {{#وخت}}، {{#ځانګړی}}، {{#ژبه}}، {{ژغورکچه}}، {{#که}} او {{ګرامر}} visited from 3.229.117.191