پړانگه هیلۍ

Anas angustirostris
پړانگه هیلۍ
مملکه ژوی
عمومي بڼې Chordata
ځانتياوي بڼې شمزۍ لرونکي ژوي
طبقه مرغان
الوتونکی مرغان
Anseriformes
کورنۍ اېناټائيډی
جنس هیلۍ

پړانگه هیلۍ (په لاتين: Anas angustirostris) يوه هیلۍ ده چې د اېناټائيډی په کورنۍ او هیلۍ په جنس پورې اړه لري چې کېسپين سمندر او منځنی سمندرگی ته نژدې ژوند کوي.

Marmaronetta angustirostris