سانسوسي ماڼې د دوهم فریدریش استوګنځای.

پوتسدام ښار په الماني Potsdam) د المان هیواد د براندنبورگ آیالات مرکز دی. یاد ښار ۱۸۷ کیلومتره مساحت او کابو ۱۶۰ زره وګړي لري.