پاپ هوس ولایت یاهم (پافوس) Paohos) د قبرس ټاپوییز هیواد له شپږو ایدارې سیمو یوه ده چې ۳۹۳'۱ کیلومتره مساحت او کابو ۹۰ زره وګړي لري.