ټاپوګی

يو کوشنی ټاپو

ټاپوګی يوه کوشني ټاپو ته وايي. دا ډول ټاپوګان تر ډېره د سمندري هيوادونو د ځمکي شاوخوا او د دﺭياب په منځني اوبو کې موندل کيږي.

د اتليثای ټاپوګی په آیسلنډ هيواد کي

دا هم وګورئسمول

سرچینېسمول

ټاپوګی پرقاموسونه ټکی کام باندي