يونين اسکوایر (هانگ کانگ)


يونين اسکوایر (هانگ کانگ) () هانگ کانگ په ښار هانگ کانگ کې جوړ شوې يوه لوړه ودانۍ ده، په دې ودانۍ کې 75 منزلونه دي او ددې لوړوالی 256 ميټر (841 فټ) دی، ددې جوړول په کال 2003 کې ترسره شو۔

يونين اسکوایر (هانگ کانگ)
Map
عام مالومات
سميه يا ښارهانگ کانگ
هيوادهانگ کانگ
بشپړ سو2003
تخنیکي مالومات
د منزلو شمېر
    1. 75


نور ولولئسمول