وېليم برايډن

ډاکټر وېليم برايډن (William Brydon) (د ۱۸۱۱ ز کال د اکټوبر ۱۰- د ۱۸۷۳ ز کال د مارچ ۲۰) د افغان او انگليس په لومړۍ جگړه کې د جراح مرستندوی ډاکتر وو . دی هغه یوازیني انگرېز پوځي وو، چې د افغان انگليس د لومړۍ جگړې پر مهال له ۱۶۵۰۰ کسيز برتانوي پوځ څخه د ۱۸۴۲ ز کال په جنوري مياشت کې ژوندی تر جلال اباده ورسېد .

ډاکټر وېليم برايډن په جلال آباد کې
ډاکټر وېليم برايډن په جلال آباد کې

اخځونه

  1. http://prints.national-army-museum.ac.uk/image/660405/surgeon-major-william-brydon-cb-1864-c
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Brydon