وېشنيزه:پاکستاني پخلي د سيمې له مخې

دا وېشنيزه تر اوسه پورې کوم مخ يا رسنيزه دوتنه نلري.