وېشنيزه:سولګر ملتونونه

دا وېشنيزه تر اوسه پورې کوم مخ يا رسنيزه دوتنه نلري.