آرنۍ غورنۍ پرانيستل
دا وېشنيزه تر اوسه پورې کوم مخ يا رسنيزه دوتنه نلري.