وگړشمېرنه (په انگرېزي: Demography) په ټوله نړۍ کې د وگړو يا انسانانو ټول سرشمېرنې ته وايي.