ويکيپېډيا:Tutorial (Editing)

سادات دلوګر ولايت په خروار ولسوالۍ کې هم شتون لري چې اصلي سرچینه له پيشين له ساداتو څخه اخلي اوس مهال هم زیات سادات هغلته شتون لري چې دچرخې په نامه کلې کې استوګنه لري چې په اصل کې څلور پلرونه دي چې عبارت دي له لونګ بابا جمعه بابا باکو بابا او لالی بابا