ولادیمیر لینن په شلمه پیړی دبلشویکی کمونسیتی انقلاب رامنځته کوونکې دې چی شعار یی داوو دنړی کارګرانوسره یوشی او مخکنی شعار چی دفرانسی له انقلابه یی سرچینه اخیستی وه کور کالی ډوډی وو اودا انقلاب داکتوبر په میاشت ۱۹۱۷ کی دکارګرانو دانقلاب ترنامه لاندی رمنځته شو اوبیا چین روسیی افغانستان دشرقی اروپا هیوادونو او ان ترکیوبا او کمبودیا پوری وغځیدی