والي

حکومتی چارواکې

والي (په انگرېزي: Governor) د يو هېواد د ولايت تر ټولو لوړ حکومتي چارواکی چې يوه هېواد د دولتي چارو مسول وي . د يو ولايت د رسمي چارو لکه د امنيت ، اقتصاد او ټولنيزو پرمختياؤ سمبالگر وي.