وارشو په پولنډي Warszawa) تلفظ(وارشاوا) د پولنډ هیواد پلازمینه او لوی ښاردی. وارشو ۵۱۶ کیلومتره نربع مساحت او د ۲۱۰ کال د اټکل له مخی ۰۰۰'۸۰۰'۱ وګړي لري.