د هند سمندر

(له هندي سمندر نه مخ گرځېدلی)

هند سمندر د نړۍ دریم لوی سمندر دی چې د نړۍ کابو ۲۰% مساحت یې پوښلی دی. او همدارنګه د نړۍ ترټولو ګرم سمندر بلل کیږي. یاد سمندر د لویدیځ لوری له افریقا شمال ته له آسیا ختیځ لور ته له اسټرالیا او سویل ته له سویلي منجمد سمندر سره نښتی دی. ۳۷ هیوادونه له سمندر غاړو او ۱۷ نور له نورو کوچینو سیندونه او کانالونو له لارې له یاد سمندر سره نښتي دي.

هندی سمندر

جغرافیایي آرزښت