نېټه (په انگرېزي: Date) د وخت د شپو او ورځو حساب دی.