نړيوال سياسي اقتصاد په انګیسي (International political econamy) چه (Global political econamy) هم نومیږي، له ټولنېزو علومو سره اړه لري چه نړيوالي اړیکي له سياسي اقتصاد په څنګ کښي تر څېړني لاندي نیسي. نړيوال سياسي اقتصاد له له مختلفو علومو څخه ګټه پورته کوي چه مهم یې سياسي علوم، اقتصاد، ټولنېز علوم، تارېخ او کلتورې علوم یادولای شو.

تړلې لیکنېسمول

اقتصاد سیاسي اقتصاد سیاستپوهنه

سرچینېسمول

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/اقتصاد_سیاسی_بین‌المللی