کينډۍ:Infobox ethnic group نارویجن د شمالی اروپا یو نسلی یا ګروپ دی چی زیاتره خلګ یی په ناروی کی اوسیږی ، او ځینی نور یی په سکانډنیویا او نورو ملکونو کی اوسیږی.