د حسابونې اصول انګليسي: accounting عبارت دي له د ساتنې عمل، وړانديز او د مالي حسابونو تفسير او معلوماتو نه دي. حسابداري د شخصي پانگې او شتمنۍ سره سروکار لري او په حسابدارۍ کي يانگه مساوي ده له شخصي شتمنۍ سره. محاسبه یا Accounting: عبارت د هغه عملی څخه دی چي د کاروباری ټول مالی راپورنه ثبتول، حسابات سره جلا کول، خلاصه کول او تحلیل او برسی کول په بر کښي نیسی چي اخیری نتیجه موږ باید په لاس راکړی

سرچینې سمول

اوس

ىې
خوندکينډۍ:ن وکړابشپړjhvghch