مايکروسافټ آفېس

مايکروسافټ آفېس يو کمپيوټري سافټوير دی چې د متن ليکلو، ايډټ کولو په هدف جوړ شوی. دا سافټوير د مايکروسافټ لخوا جوړ شوی او د وېنډوز او مېک په چليز غونډالونو کې کار کوي.