لړليک

د ويکيمېډيا نامبهم مخ

لړليک (په انگرېزي: List) د هر ډول توکو د ټولگې يو لړ دی چې په شمېرو سره اوډل شوی وي.