لویدیځ آذر بایجان ولایت

لویدیځ آذربایجان د ایران هیواد له ولایتونو څخه یو ولایت دی چې ددی هیواد په شمال لویدیځه برخه کې موقیعت لرې او مرکز یې ارومیه ده. لویدیځ آذربایجان د ایران یوازې ولایت دې چې د ترکیې هیواد سره ګډه پوله لرې مساحت یې ۰۵۹’۳۷ کیلومتره مربع او نفوس یې په ۱۳۹۵ کال کې ۲۱۹’۲۶۵’۳ اټکل شوی وو.

تاریخسمول

وګړېسمول

رسنۍسمول

دینسمول

اقتصادسمول

ولسوالۍسمول

ژبېسمول

کلتورسمول