لارښود:ويکي مارک اپ

لاندې د ويکيپېډيا مارک اپ يو څو کوډونه وکړی شوي دي، ښی اړخ کې هغه متن دی کوم چې تاسې ته ښکاره کېږي او کيڼ (گڅ) اړخ ته هغه متن دی کوم چې تاسې وليکئ:

برخه،سرليک،وغيرهسمول

څه چې تاسې ښکاره کېږي څه چې تاسې وليکئ

برخه دا رنگې شروع کېږي:

نوې برخه

نوې وړوکې برخه

نوې نوره وړوکې برخه

==نوې برخه==

=== نوې وړوکې برخه ===

====نوې نوره وړوکې برخه====

نوې کرښې شروع کولو لپاره انټر بټن ووښئ

نوې کرښه به شروع شي

 نوې کرښې شروع کولو لپاره انټر بټن ووښئ

نوې کرښه به شروع شي
 • لړليک
  • لړليک کې دننه برخه
   • لړليک کې نوره دننه برخه
* لړليک
** لړليک کې دننه برخه 
*** لړليک کې نوره دننه برخه
 1. شمار
  1. شمار کې دننه برخه
  2. شمار کې دوېمه دننه برخه
# شمار
## شمار کې دننه برخه
## شمار کې دوېمه دننه برخه
ليکل په مېنځ کې کول
<center>ليکل په مېنځ کې کول</center>
يو کرښه جوړولد دوه پېراگرافو ترمېنځه


يو کرښه جوړول 


----

د دوه پېراگرافو  ترمېنځه

تړنې او يو آر ايلسمول

څه به چې تاسې ته ښکاري څه چې تاسې وليکئ
پېښور يو ښکلی ښار دی او د پښتون کلتور مرکز گڼل کېږي
[[پېښور]] يو ښکلی ښار دی او د پښتون کلتور مرکز گڼل کېږي
 • اوچت د پيښور نوم په براکټونو کې ليکل شوی دی دا به په تړنه کې بدل شي
>
کوډ پايله
{{CURRENTMONTH}} ۱۲
{{CURRENTMONTHNAME}} ډيسمبر
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} ډيسمبر
{{CURRENTDAY}} ۶
{{CURRENTDAYNAME}} دونۍ
{{CURRENTYEAR}} ۲۰۲۱
{{CURRENTTIME}} ۰۲:۵۱
{{NUMBEROFARTICLES}} ۱۲٬۷۱۱