"فک دي پوليس" د یوې سندرې نوم دی. دا سندره په انگرېزي ژبه ده چې د گېنگسټا رپ ډلې له خوا د N.W.A په البوم کې خپره شوې. دا سندره د ۵۰۰ غوره سندرو په کتار کې هم راغلې ده.[1] دې سندرې د امریکا د اف بي آی پولیس په غوصه کړی دی چې ولې یې دا ډول سندره جوړه کړې ده. .[2]

له کوم وخت څخه چې دا سندره جوړه شوې ده نو په کولتوري ډول سره د دې سندرې ناره او غږ په نورو اړخونو کې هم خپور شوی دی. لکه په بنیانونو، هنري کارونو، رسامۍ او داسې نورو کې هم تر سترگو کېږي. .[3]

سرچینه

  1. "The RS 500 Greatest Songs of All Time". rollingstone.com. 2004-12-09. Archived from the original on 2008-06-22. Retrieved 2011-11-28. 
  2. Erlewine, Stephen Thomas. "AllMusic: NWA Biography". Retrieved 7 April 2012. 
  3. "YouTube: Fuck tha Police (RATM cover)". Rage Against the Machine. Retrieved 7 April 2012.