ډاکټر فيض احمد (په انگرېزي: Faiz Ahmad) د افغانستان آزادۍ تنظيم سياسي مشر و. هغه په پېښور کې د آی اس آی لخوا ترور شو. ډاکټر فيض د مينا کشور کمال خاوند و.

ډاکټر فيض احمد