۲۷ کلنه فرخنده ملکزاده هغه افغانه میرمن وه چې د ۱۳۹۳ لمریزکال د حوت په ۲۸ تمه قرآن کريم د سوځلو په تور، د یو شمیر قهرجنو کسانو له خوا د کابل ښار د شاه دوشمشیره جومات ته څېرمه، لومړی په وهلو ټکولو ووژل شوه او بیا یې مړي ته اور اچول شو.