شحم يا غوړ د شحمي تيزابو او ګليسرول د تعامل څخه لاسته راځي. له شحمياتو څخه د انرژۍ د برابرولو لپاره ګټه اخيستل كېږي .هغه اندازه انرژي چي د يو ګرام شحم له سوځولو څخه منځته راځي نه زره کالوري يا نه کيلو کالوري ده. چي د پروټين او قندونو په تناسب دوه برابره ده. شحميات له کاربن،هايدروجن او اکسيجن څخه جوړ شوي دي.په اوبو کي غيرمنحل دي . د حجرې مهمو اجزاوو په تركيب کي برخه اخلي.شحميات دوه سرچينې لري چي يوه يې حيواني او بله يې نباتي ده. حيواني شحم معمولاً جامدو وي او نباتي شحم مايع وي. د روغتيا او سلامتيا لپاره بايد نباتي شحم(غير مشبوع) څخه ګټه واخيستل شي،څېړنو ښودلي ده چي د شحموپه زياتو خوړلو سره په رګونو کي د کلسترول زياتوالى رامنځته کېږي،د رګونو ديوالونه کلک او تنګېږي چي ځيني وختونه د زړه د سکتې لامل کېږي. [۱]

  1. د لسم ټولګي د بيولوژي کتاب