علمی نوم

علمینوم

علمی نوم چی په انگریزی کی ورته Scientific Name یا دوه گونی نوم چی د جنس او سپیشز څخه تشکیل شوی وی. دا نوم یا نوم ایښودنه د دوه گونی نوم ایښودنی یا Binomial nomenclature په نامه سره یادیږی. ددی نوم ایښودنی سیستم د لمړی ځل لپاره د یو سویډنی عالم لخوا چی کارل لینس Linnaeus نومیده ، منځ‌ ته راغی.

Carolus Linnaeus (1707–1778), یو سویډنی بوتانست چی کارلس لینس نومیده،‌ د علمی نوم اساس کیښود.

دا مهال دا نوم ایښودنه په نړیوالوه کچه د دوه نړیوالو سازمانونو لخوا داده کیږی چی یو یی د زولوژی دنړیوال نوم ایښودنه یا International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) او بل یی د الجی، فنجی او نباتاتو نوم انښودنه یا Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN) ده.‌

تاریخچهسمول

ارزښتونهسمول

د طبقه بندۍ سره اړیکیسمول

دعلمی نوم د لیکلو لارهسمول

مآخذونهسمول

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_name