شړشم (په انگرېزي: Mustard plant) يو ډول بوټی دی.

شړشم