شودې ایشونکي انجلﺉ

ده انځور د یوهانس ورمیر انځورگر د هالند د دلفت ښارنه رسامي کري په 17 عیسوی سلیزه کی.

شودې ایشونکي انجلﺉ