شمالي افریقا د افریقا د لويې وچې هغه برخو ته ويل کيږي چې د افريقا د سترو دښتو په شمالي برخه کې پرتې وي.