شاتوت (په انگرېزي: black Mulberry) يو ډول توت دي چې علمي نوم يې مورس نيگارا دی.

د شاتوتو ونه