سليووويټز
Slivovice
Rudolf Jelinek slivovice bottle.jpg

سليووويټز یا سلیووويټزه (په چېکي:Slivovice ) یو تقطیر شوي الکولي څښاک دی چی په پولنډ، سلواکيا، هنگري، سربیا او چېک جمهوريت کی څښل کېږي. نوموړي شراب په ځانگړی ډول د آلوگانو یا کورني آلوگانو او تخمیر مادې څخه جوړېږي. سلیووويټزه قوی شراب دی چی معمولا د ۵۰ ٪ اتانول (الکول) محتوي لري.