ساهيالي د ډیری لاهم عکسونو څخه د فلم جوړولو لاره ده. عکسونه یو له بل وروسته یوځای کیښودل کیږي ، او بیا په ګړندي سرعت سره لوبیدلی ترڅو د حرکت بدبختي ورکړي.

Weare