ساموراي [۱] په ياماتو [جاپان] کې پوځي نيک ته وايي. [۲]

يو ساموراي په اسپې سورېدل

د ساموراي لار بوشيدو بلل کيږي. د دوی د لار په ياموتيي ژوند باندې لوی چاپ پرېښېدې

سرچينې سمول

  1. http://www.forvo.com/word/%E4%BE%8D/#ja
  2. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/520850/samurai