زين جواد "زين" ملک (/ˈmælɪk/; 12 جنورۍ 1993) کې زېږېدلى، چې په انګرېزۍ کې يې ګڼې سندرې ويلي او ليکلي دي.