رېبز (په انگرېزي: Broom) يا جارو د پاک کارۍ يو اوزار دی چې د دوړې د لرې کولو په مقصد کارېږي.

رېبزونه
رېبز