روي شنکر د هند د کلاسيکې موسيقۍ يو مشهور ستارغږونکی و. هغه په ۹۲ کلنۍ ومړ.

روي شنکر