روس قوم روس خلک (روسي قوم) له ختیځ اسلاویایي نژادونو له ډلی څخه یو دی. چې ددی نژاد ډیره یې وګړي په روسیه او ورڅیرمه هیوادونو کې میشت دي. د روس خلکو شمیر په روسیه کې ۱۱۶ او په ټوله نړۍ کې کابو ۱۵۰ میلیونو ته رسیږي.

یو شمیر روسي ماشومان.