د چورلکې ناستځای

د چورلکې ناستځای يا چورلک ناستځای يا بيا د چورلکې د درولو ځای انګليسي: heliport، يو هوايي ډګر ته ورته کوشني ځای ته ويل کېږي، چې په ځانګړې توګه د چورلکې لپاره دی.

يو چورلک ناستځای

دا هم وګورئ سمول

سرچينې سمول