د پېښور پوهنتون

د پېښور پوهنتون چې په کال ۱۹۵۰ کې د پاکستان د لومړۍ وزیز لخوا جوړ شوي. مخکې نوموړۍ پوهنتون د اسلامیہ کالج پېښور په نوم یادیده چې په ۱۹۱۳م کال کې جوړ شوي وو.

د پېښور پوهنتون ودانۍ