د لوکزامبورګ هیواد ښارونه

د لوکزامبورګ (لوکزامبورک) هیواد د ښارونو نوملړ. لوکزامبورک (ښار)

ویاندن

Coat of arms نوم د لوکزامبورګ آیالاتونه د لوکزامبورګ برخې مساحت سرشمیرنه ۲۰۰۵ د ښار جوړیدنې بنسټ
مینځ دیکیرش
Diekirch
دیکیرش (آیالات) دیکیرش (برخه) ۱۲٫۴۲ ۶٬۱۶۵ ۲۴ فبرورې ۱۸۴۳
مینځ دیفردانژ
Differdange
اش-سور-الزت لوکزامبورګ ۲۲٫۱۸ ۱۹٬۰۰۵ ۴ اګست ۱۹۰۷
مینځ دودلانژ
Dudelange
اش-سور-الزت لوکزامبورګ ۲۱٫۳۸ ۱۷٬۶۱۸ ۴ اګست ۱۹۰۷
مینځ اشترناخ
Echternach
اشترناخ ګرونماخر (برخه) ۲۰٫۴۹ ۴٬۵۰۷ ۲۴ فبرورې ۱۸۴۳
مینځ اش-سور-الزت
Esch-sur-Alzette
اش-سور-آلزت لوکزامبورګ ۱۴٫۳۵ ۲۸٬۰۰۰ ۲۹ مې ۱۹۰۶
مینځ اتل بروک
Ettelbruck
دیکیرش (برخه) دیکیرش (برخه) ۱۵٫۱۸ ۷٬۳۶۴ ۴ اګست ۱۹۰۷
مینځ ګرونماخر
Grevenmacher
ګرونماخر (آیالات) ګرونماخر (برخه) ۱۶٫۴۸ ۳٬۹۶۶ ۲۴ فبرورې ۱۸۴۳
مینځ لوکزامبورک
Luxembourg
لوکزامبورګ لوکزامبورګ ۵۱٫۴۶ ۷۶٬۴۲۰ ۲۴ فبرورې ۱۸۴۳
مینځ رمیش
Rémich
رمیش ګرونماخر (برخه) ۵٫۲۹ ۲٬۹۸۶ ۲۴ فبرورې ۱۸۴۳
مینځ روملانژ
Rumelange
اش-سور-آلزت لوکزامبورګ ۶٫۸۳ ۴٬۴۹۵ ۴ اګست ۱۹۰۷
مینځ ویاندن
Vianden
ویاندن (آیالات) دیکیرش (برخه) ۹٫۶۷ ۱٬۵۶۱ ۲۴ فبرورې ۱۸۴۳
مینځ ویلتز
Wiltz
ویلتز دیکیرش (برخه) ۱۹٫۳۷ ۴٬۵۸۷ ۲۴ فبرورې ۱۸۴۳