د رېوندليک متند شنې خونې غاز د غازونو هغه ډله ده چې په اتومسفیر او د مځکې په چاپېریال کې شتون لري. غاز مرسته کوي چې مځکه توده وساتل شي او د هغې د تودوخې انډول او توزون سم وي.

د شنې خونې د غاز اړین غازونه اوزون، میتان، کـاربن ډای اکسايډ، نایتروجن مونو اکسایډ او د اوبو تاو (پړاس) دي.


دا هم وگورئسمول


سرچينېسمول

  • ښيښه په ودانۍ کې کتاب