د روسيې هېوادنی وېش

روسیه د فرعي وېشنو ډېرې کچې او ډولونه لري.

فدرالي واحدونه

سمول

بشپړه ليکه د روسيې فدرالي واحدونه کې ولولئ!

 
د روسیې فدرالي واحدونه

روسیه یو فدراسیون دی چې د مارچ له لومړۍ، 2008 راهیسې په 83 فدرالي واحدونو وېشل شوې. [۱]

دا فدرالي واحدونه شپږ ډولونه لري چې تفصيل يې په لاندې ډول دی:

د دې سربیره د روسیې نورې برخې په لاندې ډول دي.

  • اداري څانګه
  • د ښاروالۍ څانګه
  • فدرالي ولسوالۍ
  • اقتصادي زونونه

حوالې

سمول
  1. Constitution, Article 65