د جانسي راني

د جانسي راني يا جهانسي راني چي حصل نوم يي لکشمي بائي او مڼيکڼيکه به ورتا مور او پلار وايو . دا په برطاني هند (چي نن پاک و هند دے) کښي د جانسي نوم رياست مشره يا ملکه وه.په متحده هندوستان (پاکستان او هند ) کښي يوه عظيمه د آزادۍ جنگي ښځه وه چې هند کښي يي د انگريزانو نه د آزاديدو يو اور خور کړے وو.په تاريخ کښي يوه بهادره ملکه وه.په انگريزانو کښي يي يو دهشت جړ کړے وو چي ټول به يي له نومه يريدل.

پيدائش او ابتدائي ژوندسمول

دا يو هندو په کور کښي پيدا شوه چي نوم موروپنت وو. موروپنت په شاهي دلبار کښي يو مقام وو نو ځکه د هغه د لور لکشمي د دغه رياست د بادشاه سره ډيره جوړه وه آخرکار هغه بادشاه هغه خپله لور پشان تسليمه کړه.

نکاح او وروسته حالاتسمول

راني صاحبي نکاح د جانسي نوم رياست د راجا (مشر) گنگا دراو سره اوشوه.چې لکومه د هغي يو ځوے پيدا شو او نوم يي ورله دامودر کيښودو هو انگريز فوځ سرلښکر چي نوم يي نيلسن وو هغه يو چال وچلاو او دامودر يي په مار وچيچلو او مړ شو د هغه نه بعد هغي د خور زوے وساتلو او هغه له يي دامودر نوم کيښودو. ډيرې ورځې بعد بيا د هغي خاوند هم هغه وخت چا اوژلو کله چې هغه يو مندير سره وو .

سر باندي د ټولې باچاهت تاجسمول

د انگريز راج سره ضد او مخالفتسمول

جنگ آزادي ۱۸۵۷سمول

مرگسمول