د افغانستان ولسي جرگه


افغانستان ولسي جرگه د افغانستان د دوه ايوانونو څخه يو دی کوم کې چې قانون جوړيږي۔د ولسي جرگې غړي ولس د خپل ووټ په لاره ټاکي۔

House of the People
ولسي جرگه
Wolasi Jirga
250px
النوع
النوع کوز ايوان
الأعضاء 249
الانتخابات
آخر انتخابات افغان پارلماني ټاکنې،2014
مكان الإجتماع
کابل
الموقع الإلكتروني wolesi.website/pashto.aspx