د افغانستان ولسي جرگه


House of the People
ولسي جرگه
Wolasi Jirga
ډول
ډول کوز ايوان
غړي 249
الانتخابات
آخر انتخابات افغان پارلماني ټاکنې،2014
وېب‌پاڼه wolesi.website/pashto.aspx

افغانستان ولسي جرگه د افغانستان د دوه ايوانونو څخه يو دی کوم کې چې قانون جوړيږي۔د ولسي جرگې غړي ولس د خپل ووټ په لاره ټاکي۔